Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U., poz.1603)

Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe
i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze dla:

 • liceów ogólnokształcących i techników – do 10 dni;

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa, mogą być ustalone:

 1. w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się egzamin maturalny,
 2. w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 3. w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

W dniach, o których mowa powyżej szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o możliwości udziału uczniów
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa powyżej.

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminach:

 • 31 października 2019r. (czwartek);
 • 02 stycznia 2020r. (czwartek);
 • 03 stycznia 2020r. (piątek);
 • 30 kwietnia 2020r. (czwartek);
 • 04 maja 2020r. (poniedziałek); egzamin maturalny z j. polskiego; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 05 maja 2020r. (wtorek); egzamin maturalny z matematyki; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 06 maja 2020r. (środa); egzamin maturalny z j. angielskiego; dzień wolny dla uczniów klas pierwszych i drugich liceum;
 • 10 czerwca 2020r. (środa);
 • 12 czerwca 2020r. (piątek);

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 466 62 35
77 466 62 35
sekretariat@gogolin.com.pl
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

17
Wrz2019

Salon Maturzystów 20...

Dnia 13 września nasi licealiści, uczniowie klasy 3BLO mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną przygo...

17
Wrz2019

Dzisiejsza propozycj...

Dzisiejsza propozycja laboratorium chemicznego - oliwa do masażu o zapachu róży, ziół...

17
Wrz2019

Egzamin certyfikując...

Dla klasy 3A mundurowej 13 września w piątek, wcale nie okazał się pechowy. Uczniowie zostali poddan...

16
Wrz2019

Laboratorium chemicz...

Kl. 1B i 1C pod opieką mgr Iwony Krawczyk wykonały swoje pierwsze kosmetyki - aromatyczną i rozgrzew...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, zastępstwa, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć do gimnazjum jak i liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Zastępstwa

Tutaj możesz zobaczyć jaki nauczyciel jest nieobecny i jaka jest organizacja zajęć w danym dniu.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.