Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Zespole Szkół w Gogolinie o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.

Zespół Szkół


Dane kontaktowe:

 

47-320 Gogolin
ul. Szkolna 27
tel/fax: 77 4666294
REGON: 161475630

Dyrektor:

Violeta Zajączkowska

Organ prowadzący:

Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
tel. 77 4076800