70-lecie Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie

Drodzy uczniowie, rodzice, absolwenci, byli i obecni nauczyciele i pracownicy oraz przyjaciele Liceum!


W roku 2018 przypada 70-lecie działalności naszej szkoły. Okrągła rocznica jest okazją do nostalgicznej podróży w głąb czasu, ożywienia wspomnień, pooddychania dawną atmosferą, przywołania osób, wydarzeń, nastrojów zachowanych w pamięci tych, którzy w ten czy inny sposób otarli się o mury naszego Liceum.

Zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania obchodów Jubileuszu oraz IV Zjazdu Absolwentów w dniach:
12 – 14 października 2018 roku.

Pragniemy, by ten wyjątkowy czas stał się okazją do odnowienia więzi ze szkołą, inspirujących spotkań, wspólnych wspomnień, refleksji i wzruszeń
w towarzystwie koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy oraz zawsze życzliwych nauczycieli.

W ramach obchodów planujemy m.in.:

12 X 2018r., godz. 12.00 – główne uroczystości i spotkania klasowe w budynku Liceum Ogólnokształcącego;
13 X 2018r., godz. 19.00 – Bal Jubileuszowy (dla absolwentów, byłych i obecnych pracowników oraz wszystkich osób, dla których bliskie było i jest Liceum Ogólnokształcące w Gogolinie);
14 X 2018r., godz. 11.00 – uroczysta Msza Św. w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gogolinie.

Szczegółowy plan obchodów i inne istotne informacje ukażą się wkrótce na stronie internetowej szkoły, w zakładce „Jubileusz 70–lecia Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Gogolinie”.

Serdecznie zapraszamy i czekamy.
Dyrekcja i Społeczność Szkolna Zespołu Szkół
w Gogolinie oraz Komitet Organizacyjny Jubileuszu

WEWNĄTRZSZKOLNY  REGULAMIN  REKRUTACJI DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W GOGOLINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa  prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz.60);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017r., poz. 586);
 • Zarządzenie nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2017r. i Zarządzenia nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie:
  1. przewodniczący komisji;
  2. członkowie komisji:
   1. wychowawcy przyszłych klas pierwszych;
   2. pedagog/psycholog;
   3. nauczyciel informatyki (jako administrator systemu);
   4. inni nauczyciele.
 2. Komisja przeprowadza rekrutację, ustala wymagane listy i sporządza protokoły.
 3. O zakwalifikowaniu do klas decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata aż do wyczerpania limitu miejsc w danym oddziale (przyjmuje się do 28 miejsc w klasach).
 4. W roku szkolnym 2017/2018 planuje się utworzenie następujących klas:
  1. mundurowa – wojskowa [pobierz];
  2. dwujęzyczna z językiem angielskim [pobierz];
  3. dziennikarsko-prawna z elementami politologii i stosunków międzynarodowych oraz grafiką użytkową [pobierz];
  4. biologiczno-chemiczna z elementami kosmetologii, fizjoterapii i psychodietetyki [pobierz];
  5. politechniczna z elementami robotyki i grafiki komputerowej [pobierz].

 

Terminarz rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. KEN w Gogolinie  na rok szkolny 2017/2018:

(zgodnie z Zarządzeniem nr  11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r.)

 

1

Złożenie w szkole karty zgłoszenia na egzamin predyspozycji językowych (kandydaci do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim)

[karta zgłoszenia do pobrania]

Od 18 kwietnia 2017r.

do 12 maja 2017r.

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji z języka angielskiego dla kandydatów do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim

23 maja 2017r., godz. 13.00;

sala nr 24 w budynku Zespołu Szkół w Gogolinie

3

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji z języka angielskiego.

2 czerwca 2017 r., godz. 12:00;

sekretariat LO

4

Złożenie wniosku przez kandydatów o przyjęcie do klas pierwszych LO w Gogolinie

Od 29 maja 2017r.

do 23 czerwca 2017r.

5

Uzupełnienie przez kandydatów wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone kopie).

W przypadku kandydatów do klasy wojskowej wniosek należy uzupełnić o zaświadczenie o braku przeciwskazań do zwiększonego wysiłku fizycznego.

Od 23 czerwca 2017r.

do 27 czerwca 2017r.

6

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do liceum przez Komisję Rekrutacyjną, w tym dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 23 czerwca 2017r.

do 7 lipca 2017r.

7

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do Liceum

10 lipca 2017r., godz. 12.00

8

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do LO w Gogolinie w postaci przedłożenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały złożone wcześniej

Od 10 lipca 2017r.

do 13 lipca 2017 r. do godz.12.00

9

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do LO w Gogolinie

14 lipca 2017 godz. 14.00

 

Tryb odwoławczy w przypadku odmowy przyjęcia kandydata do Liceum

O nas

Dysponujemy dobrą bazą dydaktyczną, która jest stale uzupełniana i modernizowana, aby sprostać wymaganiom nowoczesnej szkoły. W bibliotece szkolnej funkcjonuje Centrum Multimedialne, gdzie każdy uczeń ma dostęp do Internetu.

Gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Oferujemy małe grupy językowe. W szkole wykłada stała i wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Rozwój młodzieży odbywa się pod opieką specjalistów. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną uczniowi, otwartą na problemy i oczekiwania młodego pokolenia.

Dowiedz sie więcej o szkole

Kontakt

Zespół Szkół w Gogolinie
47-320 Gogolin, ul. Szkolna 27
77 4666235
77 4666294
sekretariat@gogolin.com.pl
1. Publiczne Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi i Integracyjnymi im. Alberta Einsteina
2. Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Komisji Narodowej
Wewnętrzne numery telefonów
Sekretariat LO - wew. 1
Sekretariat PG i fax - wew. 2
Pokój nauczycielski - wew. 3
Księgowość - wew. 4
Kierownik świetlicy i intendent - wew. 5
Pedagog - wew. 6

Ostatni artykuł

03
Maj2016

Wycieczka do Obserwa...

Dnia 14 grudnia klasa IIB LO wraz z Panią Angeliką Tasarek i Panem Michałem Pastuszczakiem pojechała...

03
Maj2016

Wojskowi ciągle w ak...

W dniach 2-4 grudnia klasy mundurowe uczestniczyły w szkoleniu wojskowym w Dąbrówce Łubniańsk...

03
Sty2017

PRAWIE JAK STUDENCI

Dnia 14.12.2016 r. grupa uczniów z klas licealnych wybrała się na Politechnikę Opolską w celu...

03
Sty2017

Ciekawe lekcje histo...

Czy poznawanie utworu literackiego odległego w czasie musi być nudne? O tym, że nie –przekonal...

Informacje

Najważniejsze informacje potrzebne do codziennego używania. Możesz zobaczyć plan lekcji, zastępstwa, poznać najważniejsze wydarzenia w danym roku kalendarzowym czy też zalogować się do eDziennika. Zachęcamy do zapoznania się.

eDziennik

Zaloguj się do dziennika elektronicznego. Opolska eSzkoła to model opolskiej oświaty, który opiera się na technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Plan lekcji

Zapoznaj się z planem zajęć do gimnazjum jak i liceum. Zobacz, która klasa, w której sali i z jakim nauczycielem ma zajęcia lekcyjne.

Zastępstwa

Tutaj możesz zobaczyć jaki nauczyciel jest nieobecny i jaka jest organizacja zajęć w danym dniu.

Kalendarz

Zapoznaj się kalendarzem na dany rok szkolny. Możesz zobaczyć jakie wydarzenia będą odbywały się w naszej szkole.