Plan lekcji
Oddziały
1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3e
Nauczyciele
V.Zajączkowska (VZ) K.Skoczylas (KS) J.Kądziołka-Konefał (Ką)
A.Bekiesch (AB) M.Sobotta (MS) J.Czok (JC)
B.Jakubowicz (BJ) M.Grach (MG) A.Feilert (AF)
Ł.Wojtkiewicz (ŁW) B.Kowalska-Durska (Ko) B.Czekała (BC)
E.Zimon (EZ) D.Mrozek (MD) R.Kalla-Szulc (RK)
M.Jarosz (JM) M.Cimek (MC) M.Pleszczyńska (MP)
M.Pastuszczak (Pa) A.Tasarek (AT) E.Zawieja (ZE)
M. KapicaSzyrok (KM) A.Mrugała (AM) M.Tomeczek (MT)
M.Chojna (CM) J.Gajda (JG) R.Chmura (RC)
M.Zagwojska (MZ) A.Stanisławska (SA) J.Stiebler (JS)
P.Serafin (PS) W.Ryszytyło (WR) S.Konefał-Preisner (SK)
B.Wlizło (WB) A.Szuster (AS) I.Krawczyk (KI)
M.Bekiersz (MB) M.Więckowska (WM) J.Fait (JF)
M.Michalski (Mi) B.Wiesner (BW) J.Cybulska (CJ)
Ł.Bogdan (ŁB) A.Szmanta (SZ)